Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej oraz nieruchomości przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 28 lutego 2024 r. do 19 marca 2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Jagodnica 36, w obrębie P-10, działki nr 58 i 57/2 o łącznej powierzchni 7 854  m2 ,
 • ul. Trójskok bez numeru, w obrębie P-27,  część działek nr 507/2,  508/2 i 509/2 o łącznej powierzchni 352 m2,
 • ul. Gdańskiej 42, w obrębie P-9, część działki nr 446/4 o powierzchni  279,20 m2,
 • ul. Artyleryjska bez numeru, w obrębie P-8, działki nr 17/51 i 17/52 o łącznej powierzchni 421 m2,
 • ul. Nowe Sady 17, w obrębie P-36, część działki nr 11/21 o powierzchni 50 m2,
 • ul. Antoniego Odyńca 43, w obrębie G-16, część działki nr 73/8 o powierzchni 62 m2 ul. Antoniego Odyńca bez numeru w obrębie G-16, część działki nr 73/9 o powierzchni 333 m2 i ul. Mazurska bez numeru w obrębie G-16, część działki nr 73/20 o powierzchni 92 m2
 • ul. Podchorążych 31, w obrębie P-4, działka nr 39 o powierzchni 687 m2,
 • ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego bez numeru, w obrębie P-17, działka nr 28 o powierzchni 1038 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

 • alei gen. Zygmunta Waltera-Janke bez numeru, w obrębie P-36, część działki nr 37/17 o powierzchni 11,15  m2 ,
 • ul. Ludwika Waryńskiego 2, w obrębie P-7, część działki nr 362/5 o powierzchni 5,45 m2,
 • ul. Marcina Kasprzaka bez numeru, w obrębie P-8, część działki nr 32/30 o powierzchni 3,61 m2
 • ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 12, w obrębie P-9, część działki nr 236/1 o powierzchni 8 m2,

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.


Metryka strony i historia zmian