Wykaz obejmujący samodzielne lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu wraz z udziałem w prawie własności gruntu, położone w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 24 m. 14, ul. Wschodniej 69 m. 18, ul. Stefana Jaracza 53 m. 4B, ul. Piotrkowskiej 87 m. 16, ul. Piotrkowskiej 215 m. 2, ul. Piotrkowskiej 215 m. 5

Publikacja od 09.02.2024 r. do 01.03.2024 r.


Metryka strony i historia zmian