Wykaz obejmujący samodzielne lokale użytkowe – garaże przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, położone w Łodzi przy ul. Marynarskiej 3/9, ul. Jana Dębowskiego 2

Publikacja od 12.02.2024 r. do 04.03.2024 r.


Metryka strony i historia zmian