Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu – „Łódź akademicka - naukowa, kreatywna i wielokulturowa”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi – „Łódź akademicka - naukowa, kreatywna i wielokulturowa”.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian