Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zadania wyłonionego w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2024 r. - „Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zadania wyłonionego w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2024 r. - „Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół”.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian