Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach naboru znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian