Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Powiatowy Urząd Pracy

Golańska Elżbieta Alina

Centrum Świadczeń Socjalnych

Golec Monika

Centrum Świadczeń Socjalnych

Goleń Ewelina

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Goliński Sławomir

Centrum Świadczeń Socjalnych

Gołas Sandra

Powiatowy Urząd Pracy

Gołębiowska Katarzyna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Gondzia Marika

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Gorczyńska Dorota

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Gorgol Aurelia

Powiatowy Urząd Pracy

Gorzkiewicz Katarzyna

Dyrektor Gimnazjum

Gorzkiewicz-Owczarz Monika

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Gosławska Małgorzata

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Gosławska Anna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Goss Mariusz

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Goss Łukasz

Centrum Świadczeń Socjalnych

Gostyńska Anna

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Góra Agnieszka Aldona

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Góra Tomasz Jerzy

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Góra Adam