Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Czekała-Gawęda Magdalena

Centrum Świadczeń Socjalnych

Czepil Henryka

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Czerwińska Anna

Powiatowy Urząd Pracy

Czerwiński Radosław

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Czwartosz-Bujnowicz Magdalena Monika

Straż Miejska

Czyżewski Piotr

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Czyżyk Małgorzata

Centrum Świadczeń Socjalnych

Dabioch Beata

Miejskie Muzea i Galerie

Dalbiak Aneta

Centrum Świadczeń Socjalnych

Dałek Marta

Powiatowy Urząd Pracy

Danecka Anna Maria

Powiatowy Urząd Pracy

Danielak Dagmara

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Darmas Joanna

Dyrektor Zespołu Szkół

Dawczyński Paweł

Ośrodki i Domy Kultury

Dawidowicz Agata

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Dawidowicz Mirosława Krystyna

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Dąbek Małgorzata Agnieszka