Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Ciesielska Dorota

p.o. dyrektora

Ciesielska Katarzyna

Centrum Świadczeń Socjalnych

Ciesielska Anna

Dom Pomocy Społecznej

Ciesielska Katarzyna

Zarząd Gospodarowania Odpadami

Cieślikowski Bogdan

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Cieślińska Dorota Anna

p.o. dyrektora

Ciszewska Agnieszka

Ośrodki i Domy Kultury

Ciszowska Anna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Ciupa Joanna

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Ciupińska Beata Anna

Powiatowy Urząd Pracy

Cnotalska Justyna

Centrum Świadczeń Socjalnych

Cybulski Radosław

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Cygan Barbara

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Cylke Małgorzata

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Czajka Damian

Centrum Świadczeń Socjalnych

Czaplińska Natalia

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Czaplińska Iwona

Centrum Świadczeń Socjalnych

Czaplińska Ewelina