Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Zarząd Gospodarowania Odpadami

Cieślikowski Bogdan

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Cieślińska Dorota Anna

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Cisek Adam

p.o. dyrektora

Ciszewska Agnieszka

Ośrodki i Domy Kultury

Ciszowska Anna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Ciupa Joanna

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Ciupińska Beata Anna

Powiatowy Urząd Pracy

Cnotalska Justyna

Centrum Świadczeń Socjalnych

Cybulski Radosław

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Cygan Barbara

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Cylke Małgorzata

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Czajka Damian

Centrum Świadczeń Socjalnych

Czaplińska Natalia

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Czaplińska Iwona

Centrum Świadczeń Socjalnych

Czaplińska Ewelina

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Czarczyńska Lidia

podinspektor

Czarnecka Bożena

Centrum Świadczeń Socjalnych

Czarnecki Łukasz