Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Hebel Lila

Powiatowy Urząd Pracy

Hładka-Olejnik Beata

Dom Pomocy Społecznej

Hofman Zenobia Urszula

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Hummel Beata Jadwiga

Centrum Świadczeń Socjalnych

Hunker Wioleta

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Ignatowicz Katarzyna

Dyrektor Gimnazjum

Ignatowska Mariola Bożena

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Imperowicz-Misztal Patrycja

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Indrys Wiesława Jadwiga

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Ircha Agnieszka

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Iwanicka Iwona

Powiatowy Urząd Pracy

Iwańczuk Emilia

Miejska Przychodnia

Iwańczyk Żaneta

Centrum Świadczeń Socjalnych

Jabłoński Adam

Dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich

Jacak Agnieszka