Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Soboń Marzenna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Sochacki Piotr

Powiatowy Urząd Pracy

Socik Martyna

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Sodol Elżbieta

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Sokalska Lidia

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Sokołowska Izabella Barbara

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Solewicz Żanetta

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Sosnowska Iwona

Centrum Świadczeń Socjalnych

Sosnowska-Jankowska Anna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Sosnowska-Kowalska Iwona

Powiatowy Urząd Pracy

Spychaj Katarzyna

Powiatowy Urząd Pracy

Stachera Arkadiusz

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Staciukowicz Anna

Centrum Świadczeń Socjalnych

Staciukowicz Michał

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Staciwa Małgorzata Sabina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Staciwa - Sobczyk Krystyna

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Stanisławska Maria Władysława

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Stankiewicz Aneta

Powiatowy Urząd Pracy

Stańczyk Monika

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Stańczyk Beata