Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Sosnowska Iwona

Centrum Świadczeń Socjalnych

Sosnowska-Jankowska Anna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Sosnowska-Kowalska Iwona

Powiatowy Urząd Pracy

Spychaj Katarzyna

Powiatowy Urząd Pracy

Stachera Arkadiusz

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Staciukowicz Anna

Centrum Świadczeń Socjalnych

Staciukowicz Michał

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Staciwa Małgorzata Sabina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Staciwa - Sobczyk Krystyna

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Stanisławska Maria Władysława

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Stankiewicz Aneta

Powiatowy Urząd Pracy

Stańczyk Monika

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Stańczyk Beata

Centrum Świadczeń Socjalnych

Stańczyk Edyta

członek zarządu spółki

Stasiak Vadim

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Stawowski Jarosław

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Stawska Monika

Dyrektor Zespołu Szkół

Stefaniak Dorota