Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Blomberg Sylwia

Powiatowy Urząd Pracy

Błaszczyk Olga

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Błaszczyk Krzysztof

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Błażejczyk Agnieszka

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Błażejewska Iwona Janina

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bobrowicz Tomasz

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bodnar Wiesława

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bogołębska Monika

Centrum Świadczeń Socjalnych

Bogusz Mateusz

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Boguta Jolanta

Powiatowy Urząd Pracy

Bohdziewicz Grażyna Urszula

p.o. dyrektora

Bolimowska Grażyna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bolińska Joanna

Miejskie Muzea i Galerie

Bomanowska Marzena

Centrum Świadczeń Socjalnych

Bombrych Izabela

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bonisławska Aleksandra Wiesława