Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bińkowski Maciej

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Bladowska-Kozdój Agnieszka

Centrum Świadczeń Socjalnych

Bledziewska Aleksandra

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Blomberg Sylwia

Powiatowy Urząd Pracy

Błaszczyk Olga

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Błaszczyk Krzysztof

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Błażejczyk Agnieszka

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Błażejewska Iwona Janina

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bodnar Wiesława

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bogołębska Monika

Centrum Świadczeń Socjalnych

Bogusz Mateusz

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Boguta Jolanta

Powiatowy Urząd Pracy

Bohdziewicz Grażyna Urszula

p.o. dyrektora

Bolimowska Grażyna