Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bernat Halina

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Beta Barbara Czesława

Powiatowy Urząd Pracy

Bezat Ewelina

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bęben Janusz

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Będzińska-Wosik Bożena

p.o. dyrektora

Białek Jarosław

główny specjalista

Białkowska Małgorzata

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Białkowski Czesław Ryszard

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Białkowski Marek

poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne specjalistyczne

Bielawska-Adamczyk Agnieszka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Biernacka Grażyna Mirosława

Dyrektor Podstawowej Szkoły Muzycznej

Biernacka Małgorzata Beata

Powiatowy Urząd Pracy

Biernacka Beata

Ośrodki i Domy Kultury

Bieszczad Tomasz Jerzy

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Bilicka Małgorzata

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bill - Bielecka Beata