Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Szybińska Anna

Centrum Świadczeń Socjalnych

Szymacha Jolanta

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Szymajda Anna

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Szymańska Agnieszka

Centrum Świadczeń Socjalnych

Szymańska Joanna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Szymański Krzysztof

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

Szymański Tomasz Waldemar

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Szymański Piotr

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Szymczak Aleksandra

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Szymczyk Anna Dorota

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Ścibiorek Paulina

Dom Pomocy Społecznej

Ściborski Bogusław Józef

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Ścibut Anna

Powiatowy Urząd Pracy

Ślażyński Jacek

Powiatowy Urząd Pracy

Ślepecka Dorota

Centrum Świadczeń Socjalnych

Śniegowska Anna

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Świątek Katarzyna

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Świątek Joanna

Biblioteki Publiczne

Świątek-Mazur Bożena