Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Zamolska Anna

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Zaorska Agnieszka

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Zaradzka-Cisek Małgorzata

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

Zarębska Grażyna

Dyrektor Gimnazjum

Zarzycki Marek Józef

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Zasada Beata Dorota

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Zasada Przemysław Piotr

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Zasina Joanna

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Zatorska Katarzyna

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Zatorski Przemysław Wojciech

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Zawadzka Agnieszka

poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne specjalistyczne

Zawadzka Elżbieta Maria

Centrum Świadczeń Socjalnych

Zawodzińska Monika

Dyrektor Centrum Zajęć Pozaszkolnych

Zbicińska Małgorzata Irena

Powiatowy Urząd Pracy

Zbierkowska Aleksandra Dorota

Powiatowy Urząd Pracy

Zbierkowski Piotr Przemysław

Powiatowy Urząd Pracy

Zbiorczyk Monika

Łódzkie Centrum Wydarzeń

Zbonikowska Izabela

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Zbrojewska Aldona

prezes zarządu spółki

Zbroński Jan