Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Woźniak Władysław

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Woźniakowska Jolanta Anna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Wójcik Adriana

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Wójcik Anna

p.o. kierownika

Wójcik Anna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Wójcik Katarzyna Maria

Centrum Świadczeń Socjalnych

Wójcik Marianna

Dyrektor Gimnazjum

Wójt Katarzyna

Centrum Świadczeń Socjalnych

Wróbel Bogumiła

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Wróblewska Anna Maria

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Wróblewska Anna Teresa

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Wróblewska Elżbieta Stanisława

Zarząd Zieleni Miejskiej

Wróblewska Ewelina

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Wróblewska Jolanta

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Wrzawińska Elżbieta Krystyna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Wrześniewska Joanna Teresa

Dyrektor Zespołu Szkół

Wrześniewska Zofia