Obsługa informacyjno-kancelaryjna Urzędu Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi
Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców /Oddział Call Center

 1. Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
  Sala obsługi
  Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)
  tel.: +48 (42) 272-63-41, email: zkm@uml.lodz.pl
  godziny pracy:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  wtorek od godz. 8.00 do godz. 17.00

 2. Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
  tel.: +48 (42) 638-44-44
  godziny pracy:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  wtorek od godz. 8.00 do godz. 17.00

 

Punkty informacyjno-kancelaryjne UMŁ:

 1. Łódź, ul. Zachodnia 47
  tel.: +48 (42) 638-50-35
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 8.00 do godz. 17.00

 2. Łódź, al. Politechniki 32 
  tel.: +48 (42) 638-58-24
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 8.00 do godz. 17.00

 3. Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
  tel.: +48 (42) 638-52-64
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 8.00 do godz. 17.00

 4. Łódź, al. Piłsudskiego 100
  tel.: +48 (42) 638-54-25
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 8.00 do godz. 17.00

 

Punkty kancelaryjne UMŁ:

 1. Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek B
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 8.00 do godz. 17.00

 2. Łódź, ul. Sienkiewicza 5
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 8.00 do godz. 17.00

 

Wykaz spraw załatwianych w sali obsługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (www.lckm.uml.lodz.pl):

 • Udzielanie informacji z zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.
 • Przyjmowanie wniosków, pism, dokumentów skierowanych do każdej komórki organizacyjnej UMŁ.
 • Przyjmowanie wniosków, wydawanie dokumentów i udzielanie informacji w sprawach dowodu osobistego,
 • Potwierdzanie, przedłużanie lub unieważnianie profilu zaufanego.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie identyfikatorów oraz wydawanie identyfikatorów typu „M”, „S”, „T”, „R”, „G”, upoważniających do wjazdu na ul. Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza /al. Piłsudskiego.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę danych.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie oraz wydawanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny - ogólnopolskiej.
 • Wydawanie Pudełek Życia.
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (np. „dzikie” wysypiska, zaśmiecone tereny, przepełnione kosze, nieporządek wokół pojemników i koszy na odpady).
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi
  (np. przepełnione lub zniszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów).
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu firm odbierających odpady komunalne.
 • Wydawanie bezpłatnych woreczków na psie nieczystości.

Wykaz spraw załatwianych w punktach informacyjno-kancelaryjnych UMŁ:

 • Udzielanie informacji z zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.
 • Przyjmowanie wniosków, pism, dokumentów skierowanych do każdej komórki organizacyjnej UMŁ.
 • Wydawanie dokumentów i udzielanie informacji w sprawach:
  • dowodu osobistego,
  • zameldowania na pobyt stały obywatela RP i cudzoziemca,
  • zameldowania na pobyt czasowy obywatela RP i cudzoziemca,
  • wymeldowania z miejsca pobytu stałego obywatela RP i cudzoziemca,
  • wymeldowania z miejsca pobytu czasowego obywatela RP i cudzoziemca,
  • zgłoszenia wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP,
  • zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenia powrotu z tego wyjazdu,
  • wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców,
  • nadania numeru PESEL.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę danych.
 • Wydawanie Pudełek Życia.
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (np. „dzikie” wysypiska, zaśmiecone tereny, przepełnione kosze, nieporządek wokół pojemników i koszy na odpady).
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi (np. przepełnione lub zniszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów).
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu firm odbierających odpady komunalne.
 • Wydawanie bezpłatnych woreczków na psie nieczystości.

Metryka strony i historia zmian