Informacja dotycząca petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi (2015-2018)

DPK-BGM-II.152.2.2017
Odwzorowanie cyfrowe: BGM_petycja_20170926.pdf
Data złożenia: 17.07.2017
W sprawie: Zmiana stawki bazowej czynszu, zasad stosowania czynników obniżających stawki czynszu w mieszkaniowym zasobie Miasta Łodzi, jak również uzależnienia cen zbywania przez Miasto lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Status załatwienia: BGM_petycja_odpowiedz_20170926.pdf
DPK-KLT-II.152.1.2017
Odwzorowanie cyfrowe: WGK_petycja_171016.pdf
Data złożenia: 13.07.2017
W sprawie: Budowa Pomnika Łódzkich Włókniarek
Status załatwienia: WKul_odppet_20171116.pdf
DPr-BRM-II.152.2.2017
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_Petycja_transport_170621.pdf
Data złożenia: 12.06.2017
W sprawie: Ulgi w transporcie zbiorowym
Status załatwienia: BRM_petycja_status_170911.pdf
Status załatwienia: BRM_petycja_inf_170911.pdf
Status załatwienia: BRM_2_informacja_20171004.pdf
Status załatwienia: BRM_petycja_informacja3_projektuchwBRM_20171019.pdf
Status załatwienia: BRM_uchwala_20171030.pdf
DKZ-BGM-II.152.1.2017
Odwzorowanie cyfrowe: Pliki.zip
Data złożenia: 11.04.2017
W sprawie: Zmiana stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych w gminnym zasobie mieszkaniowym Łodzi oraz urealnienie stawki wykupu mieszkań
Status załatwienia: BGM_odp_petycja_170614.pdf
DPr-BRM-II.152.1.2017
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_pet77_20170321.pdf
Data złożenia: 09.03.2017
W sprawie: Likwidacja linii autobusowej nr 77
Status załatwienia: Pliki.zip
ZIM-DO.0502.1.1.2017
Odwzorowanie cyfrowe: ZKM_paetycje_Jelenia_20170112_20170125.pdf
Data złożenia: 12.01.2017
W sprawie: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz remont nawierzchni ul. Jelenia
Status załatwienia: WZKzM_petycje_ZIM_Jelenia170309.pdf
DSS-GK-I.152.1.2017
Odwzorowanie cyfrowe: WGK_petlub_20170912.pdf
Data złożenia: 29.12.2016
W sprawie: Uciążliwości wynikającej z sąsiedztwa "Sortowni i stacji przeładunkowej odpadów komunalnych, składowiska balastu oraz bazy urządzenia do sterylizacji odpadów Łódź - Lublinek"
Status załatwienia: WGK_odplub_20170912.pdf
DPr-BRM-II.0005.23.62.2016
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_pet_20161107.pdf
Data złożenia: 27.10.2016
W sprawie: Utworzenie miejskiego przewoźnika kolejowego "Łódzka Kolej Miejska" sp. z o.o.
Status załatwienia: Pliki.zip
DSS-Ed-V.152.1.2016
Odwzorowanie cyfrowe: WE_petycja_lazienki_161012.pdf
Data złożenia: 27.09.2016
W sprawie: Program „Wzorowa Łazienka”
Status załatwienia: WE_petycja_lazienka_161214.pdf
DPr-BRM-II.0005.23.48.2016
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_kolej_scheiblera_20160909.pdf
Data złożenia: 01.09.2016
W sprawie: Przebudowa zlikwidowanej łódzkiej bocznicy „Kolej Scheiblera” na kolej miejską
Status załatwienia: Pliki.zip
DPr-BRM-II.0005.8.67.2016
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_Nowe_Centrum_Lodzi_20160818.pdf
Data złożenia: 17.08.2016
W sprawie: Nazwanie ulic w Nowym Centrum Łodzi
Status załatwienia: Pliki.zip
DSS-GK-I.152.2.2016
Odwzorowanie cyfrowe: WGK_petenerg_20170912.pdf
Data złożenia: 24.06.2016
W sprawie: Problematyka efektywności energetycznej
Status załatwienia: WGK_odpenerg_20170912.pdf
DPr-BRM-II.0005.5.28.2016
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_20160622.pdf
Data złożenia: 10.06.2016
W sprawie: Podjęcie działań zapobiegających masowej wycince drzew w Łodzi
Status załatwienia: Pliki.zip
ZDiT-DO.0502.30.1.2016
Odwzorowanie cyfrowe: WZKzM_petycja-Andrespol_160408.pdf
Data złożenia: 06.04.2016
W sprawie: Modernizacja ulicy Ziarnistej w Łodzi
Status załatwienia: ZDiT_petycja_odpowiedz_20160513_20160518.pdf
DSS-GK-1.152.1.2016
Odwzorowanie cyfrowe: WGK_petnivea_20170912.pdf
Data złożenia: 23.03.2016
W sprawie: Przystąpienie do konkursu w ramach akcji \"Podwórko NIVEA - edycja 2016 r.
Status załatwienia: WGK_odpnivea_20170912.pdf
DOA-Inf-VI.152.1.2016
Odwzorowanie cyfrowe: Inf_VI_152_1_20160325.pdf
Data złożenia: 22.03.2016
W sprawie: Zaplanowanie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające wsparcie Producenta
Status załatwienia: WInf_petycja_odp_22032016_14062016.pdf
DPr-BRM-II.0005.23.9.2016
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petmodtran_20160715.pdf
Data złożenia: 23.02.2016
W sprawie: Zaniechanie zmian w komunikacji miejskiej przewidywanych w opracowywanym projekcie pn. „Model Zrównoważonego Transportu Zbiorowego Łodzi 2020”
Status załatwienia: Pliki.zip
DSS-OŚR-V.152.1.2016
Odwzorowanie cyfrowe: WOSiR_petycja_barszcz_sosnowskiego_160219.pdf
Data złożenia: 05.02.2016
W sprawie: Wprowadzenie i wdrożenie skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu miasta Łodzi
Status załatwienia: WOSiR_petycja_barszcz_odp_160223.pdf
DPr-BRM-II.0005.7.11.2016
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_plan_160224.pdf
Data złożenia: 08.01.2016
W sprawie: Utrzymanie działalności Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16
Status załatwienia: Pliki.zip
DOA-PJR-IV.152.1.2015
Odwzorowanie cyfrowe: WPJiRP_petycja_151125.pdf
Data złożenia: 16.11.2015
W sprawie: Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche
Status załatwienia: Petycje.zip

Metryka strony i historia zmian