Prezydent Miasta Łodzi

Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-15
fax: +48 (42) 638-41-24
e-mail: lckm@uml.lodz.pl

 


Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska nadzoruje:

 1. Sprawy:
  1. powierzone wiceprezydentom Miasta Łodzi i Sekretarzowi Miasta Łodzi oraz prowadzone przez Skarbnika Miasta Łodzi,
  2. organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta Łodzi, zwanego dalej urzędem,
  3. polityki kadrowej,
  4. polityki finansowej miasta,
  5. pomocy prawnej,
  6. polityki informacyjnej i komunikacji społecznej,
  7. gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – wykonywane jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
  8. zgromadzeń i imprez masowych,
  9. koordynacji działań w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof cywilizacyjnych i innych zdarzeń szczególnych,
  10. obronne, bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
  11. kształtowania i ochrony środowiska naturalnego oraz rolnictwa,
  12. organizacji w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPO 2029;
 2. Pracę Departamentu Prezydenta i Departamentu Ekologii i Klimatu.

Metryka strony i historia zmian