Ekumeniczna Droga Krzyżowa

Przejście ul. Piotrkowską od nr 283 (od kościoła św. Mateusza), ul. Tuwima, ul. Sienkiewicza do nr 38 (do kościoła Podwyższenia św. Krzyża)

15.03.2024

Organizator: Kuria Metropolitalna Łódzka


Metryka strony i historia zmian