Łódzkie Jerycho IV – wydarzenie religijne (przejazd rowerowy)

ulice Miasta; start przy kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych - ul. Wodna 36; zakończenie przy kościele o.o. Jezuitów - ul. H. Sienkiewicza 60

10.09.2022

Organizator: Fundacja Mocni w Duchu


Metryka strony i historia zmian