Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Konsultacje zakończone - 2017 r.

Konsultacje społeczne dotyczące sposobu wykorzystania terenu dawnego poligonu na Brusie >>>

Konsultacje społeczne w sprawie zmian nazw łódzkich ulic i placu Zwycięstwa dokonanych zarządzeniami zastępczymi Wojewody Łódzkiego >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji dokumentu „Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi” >>>

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 >>>

Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2017/2018 >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi o wysokości świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej niezawodowej oraz małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Bałuty do projektowanego nowego ustroju szkolnego >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Górna do projektowanego nowego ustroju szkolnego >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Polesie do projektowanego nowego ustroju szkolnego >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Śródmieście do projektowanego nowego ustroju szkolnego >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Widzew do projektowanego nowego ustroju szkolnego >>>


Informację wprowadził(a): Migracja danych (01.09.2017 13:48)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (08.02.2018 15:42)

Ilość odwiedzin: 4910

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
08.02.2018 15:42 Adrian Beer Modyfikacja treści
18.01.2018 08:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.01.2018 08:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.11.2017 09:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.11.2017 09:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.11.2017 09:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.11.2017 09:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.10.2017 08:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.10.2017 08:37 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
01.09.2017 13:52 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 13:48 Migracja danych Utworzenie strony