Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Konsultacje zakończone - 2018 r.

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019” >>>

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu „Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi” >>>

Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 >>>

Konsultacje społeczne priorytetów do budżetu miasta Łodzi na 2019 rok >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi” >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi >>>

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi >>>

Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie miasta Łodzi w godzinach nocnych >>>

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2018-2021 >>>

Konsultacje społeczne projektu „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018-2020” >>>


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (22.02.2018 08:22)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (07.12.2018 08:25)

Ilość odwiedzin: 3302

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
07.12.2018 08:25 Adrian Beer Modyfikacja treści
04.12.2018 14:34 Adrian Beer Modyfikacja treści
26.11.2018 14:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.10.2018 09:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.08.2018 08:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.07.2018 09:08 Adrian Beer Modyfikacja treści
05.07.2018 15:37 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.05.2018 15:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.04.2018 09:20 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.03.2018 12:19 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.02.2018 08:29 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.02.2018 08:25 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.02.2018 08:22 Adrian Beer Utworzenie strony