Konsultacje zakończone - 2018 r.

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019” >>>

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu „Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi” >>>

Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 >>>

Konsultacje społeczne priorytetów do budżetu miasta Łodzi na 2019 rok >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi” >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi >>>

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi >>>

Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie miasta Łodzi w godzinach nocnych >>>

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2018-2021 >>>

Konsultacje społeczne projektu „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018-2020” >>>


Metryka strony i historia zmian