Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Konsultacje zakończone - 2018 r.

Konsultacje społeczne priorytetów do budżetu miasta Łodzi na 2019 rok >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi” >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi >>>

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi >>>

Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie miasta Łodzi w godzinach nocnych >>>

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2018-2021 >>>

Konsultacje społeczne projektu „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018-2020” >>>


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (22.02.2018 08:22)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (02.08.2018 08:16)

Ilość odwiedzin: 746