Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 9573/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 18 października 2018 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi
na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
na lata 2019-2040

Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Łodzi są projekt budżetu miasta Łodzi na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040, zwane dalej Projektami.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców miasta Łodzi propozycji i opinii do przedmiotu konsultacji, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach pracy nad Projektami.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 24 listopada 2018 r. do dnia 27 listopada 2018 r. w formie:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi, umożliwiającego uzyskanie informacji o Projektach, jak również wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu; spotkanie odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. w budynku Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w Dużej Sali Obrad w godz. 17.00-19.00;
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
  1. drogą elektroniczną na adres budzetkonsultacje@uml.lodz.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź,
  3. bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny do pobrania:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.lodz.pl;
 3. w sekretariacie Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Projekty udostępnione będą:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.lodz.pl;
 3. w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 114, 117 i 129, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji obejmuje zadania ujęte w projekcie budżetu miasta Łodzi na 2019 rok oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040, z wyłączeniem zadań, które są lub będą realizowane na podstawie zawartych umów lub zatwierdzonych projektów, zadań, które zostały ujęte w projekcie budżetu miasta Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego oraz zadań ujętych w ramach konsultacji priorytetów budżetu na 2019 rok.
Propozycje i opinie:

 1. z datą wpływu przed dniem 24 listopada 2018 r. i po dniu 27 listopada 2018 r.;
 2. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania);
  nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian