Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu „Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 9659/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 października 2018 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi”.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski i prowadzone będą w okresie od dnia 15 listopada 2018 r. do dnia 22 listopada 2018 r. do godz. 16.00, w formie:

 1. otwartego spotkania dla mieszkańców Miasta Łodzi z możliwością składania propozycji i opinii na temat konsultowanego projektu dokumentu „Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi”, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. w budynku Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w Małej Sali Obrad w godz. 15.00 – 17.00;;
 2. przyjmowania propozycji i opinii w formie formularza konsultacyjnego, który będzie dostępny:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl,
  3. w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 102, pok. 2,
  4. podczas otwartego spotkania dla mieszkańców Miasta Łodzi, o którym mowa w ust. 1.

Projekt dokumentu „Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi” udostępniony będzie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi,
 3. w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi znajdującego się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102, pok. 2.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 1. do sekretariatu Wydziału Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi znajdującego się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102, pok. 2,
 2. drogą elektroniczną na adres kultura@uml.lodz.pl,
 3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury, Wydział Kultury, ul. Piotrkowska 102, 90- 926 Łódź.

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień określonych w projekcie dokumentu „Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi” oraz możliwych do realizacji.

Ze względu na potrzebę odpowiedniego przygotowania sali do spotkania, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. w budynku Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w Małej Sali Obrad w godz., w godz. 15.00–17.00, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 18 listopada 2018 r. do godz.14.00, poprzez przekazanie wiadomości mailem na adres: kultura@uml.lodz.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: (42) 638-43-73.

Propozycje i opinie:
- przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania), oraz złożone na formularzu konsultacji społecznych, z datą wpływu przed dniem 15 listopada 2018 r. albo po godz. 16.00 w dniu 22 listopada 2018 r. nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian