Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Długiej bez numeru (działka nr 131/67 obręb G-49), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Publikacja od 29.05.2024 r. do 19.06.2024 r.


Metryka strony i historia zmian