Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o założeniu powiatowej (miejskiej) bazy danych GESUT

Informacja o założeniu powiatowej (miejskiej) bazy danych GESUT

Na podstawie art.5 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz.897 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1a pkt 3 i art. 7d pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 tj. z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938),

ogłaszam

założenie powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi. Powiatowa baza powstała w wyniku przekształcenia inicjalnej bazy GESUT, która dla Miasta Łodzi posiada nadany identyfikator informacji przestrzennej nr PL.PZGiK.5626. Baza GESUT dla strefy rewitalizowanej była tworzona od 20 października 2017 r. do 28 czerwca 2019 r.

Mapa założonej bazy GESUT

Z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Jan Schnerch
Geodeta Miejski


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (02.08.2019 09:11)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (02.08.2019 09:11)

Informację opracował(a): Jolanta Węgierska (02.08.2019)

Źródło: Łódzki Ośrodek Geodezji

Ilość odwiedzin: 413