Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nabór kandydatów na Panelistów Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2723/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór kandydatów na Panelistów Łódzkiego Panelu Obywatelskiego
„Zieleń w mieście”.

§ 1. 1. Do naboru kandydatów na Panelistów Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” mogą przystąpić mieszkańcy miasta Łodzi, którzy ukończyli 15 rok życia.
2. Wiek mieszkańca określany jest na dzień upływu terminu składania zgłoszeń.
3. Dla osób w wieku lat 15 do 18 obowiązuje dodatkowo warunek, iż muszą mieć one wykształcenie podstawowe (ośmioletnie) lub gimnazjalne.

§ 2. Rejestracja kandydata na Panelistę odbywa się w formie:

  1. elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza w dedykowanym systemie na stronie www.uml.lodz.pl/panel-obywatelski w terminie od dnia 2 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. do godz. 23:59;
  2. papierowej od dnia 2 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi. Zgłoszenie może być dokonane poprzez złożenie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Urzędu Miasta Łodzi w jednym z punktów informacyjno-kancelaryjnych w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach, ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110, poprzez wrzucenie do opieczętowanych urn.

§ 3. Każdy mieszkaniec miasta Łodzi może się zarejestrować tylko jeden raz.

§ 4. Warunkiem ważności rejestracji jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza w dedykowanym systemie lub formularzu papierowym.

§ 5. Po zakończonej rejestracji pracownicy Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi dokonują weryfikacji warunków wieku i wykształcenia określonych w § 1 oraz warunków określonych w § 3 oraz § 4, a następnie mieszkańcy, których zgłoszenia zostały pozytywnie zweryfikowane otrzymują status kandydata na Panelistę.

§ 6. Termin rejestracji kandydatów może ulec wydłużeniu, co zostanie ogłoszone najpóźniej dnia 27 grudnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Informacja o wydłużeniu terminu rejestracji kandydatów >>>


Metryka strony i historia zmian