Nabór wniosków na udzielenie w 2024 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Łodzi

Załącznik
do zarządzenia Nr 233/2024
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian