Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferta rozwoju infrastruktury służącej do ładowania pojazdów elektrycznych

W imieniu Miasta Łodzi zapraszam do zapoznania się z ofertą przygotowaną w celu rozwoju infrastruktury służącej do ładowania pojazdów elektrycznych.
Miasto Łódź w ciągu 2019 roku dokonało wraz z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – PGE Dystrybucja S.A. – oceny propozycji lokalizacji infrastruktury służącej do ładowania pojazdów elektrycznych. Propozycja rozmieszczenia punktów ładowania została tak dopasowana, aby przyszłe stacje ładowania miały zapewniony dostęp do sieci dystrybucyjnej oraz miejsc postojowych. Punty wyznaczono wzdłuż dróg miejskich (w ciągu pasa drogowego) lub na parkingach (stanowiących własność Miasta Łodzi lub jednostek podległych).
Niniejszym zachęcam do zapoznania się z wykazem proponowanych lokalizacji pod punkty ładowania, a następnie do składania przez Zainteresowane Podmioty do Zarządu Dróg i Transportu – jednostki budżetowej Miasta Łodzi -wniosków o zajęcie pasa drogowego pod punkt ładowania (wzór wniosku w załączeniu).
W drugim etapie Miasto Łódź serdecznie zaprosi Zainteresowane Podmioty do udziału w postępowaniach na dzierżawę wybranych gruntów stanowiących własność Miasta Łodzi z przeznaczeniem pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych – głównie na parkingach ogólnodostępnych (planowany termin ogłoszenia przetargu – marzec 2020 r.).

W związku z powyższym przekazuję do zapoznania i ew. wykorzystania:

 1. wykaz proponowanych lokalizacji pod punkty ładowania dla pojazdów elektrycznych na terenie Miasta Łodzi (wraz z mapkami lokalizacyjnymi);
 2. obowiązujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na punkty pod stacje ładowania pojazdów elektrycznych za 1 m² powierzchni w zależności od kategorii drogi wynoszące od 15 zł do 20 zł rocznie;
 3. obowiązujące stawki czynszu za dzierżawę 1 m² powierzchni nieruchomości gruntowych w zależności od ustalonej strefy z przeznaczeniem terenu na punkty pod stacje ładowania pojazdów elektrycznych w wysokości od 8,40 zł do 14,60 zł miesięcznie.

Żywię nadzieję, że działania poczynione dotychczas przez Miasto Łódź zachęcą Państwa do współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury służącej do ładowania pojazdów elektrycznych.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy kierować do Zarządu Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź 

https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zarzad-drog-i-transportu-bip/

Kontakt w sprawie:

 1. decyzji lokalizacyjnych:
  Agnieszka Skolimowska-Kapuścińska,
  a.skolimowska@zdit.uml.lodz.pl, tel. 42 272 63 20
 2. decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego:
  Paweł Makowski,
  p.makowski@zdit.uml.lodz.pl, tel. 42 638 49 55

Informacja o postępowaniu o dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łodzi z przeznaczeniem pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z mapami pojawi się w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

 • Zarządzenie nr 1813/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stawek czynszu za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe, których Miasto Łódź jest właścicielem lub posiadaczem oraz udostępniane nieruchomości pod infrastrukturę przesyłową, oddawane w dzierżawę lub udostępniane na okres nie dłuższy niż trzy lata
 • Uchwała nr XV/642/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (30.01.2020 12:16)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (05.02.2020 12:28)

Informację opracował(a): Agnieszka Domańska (30.01.2020)

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 187