Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 505/2024
Prezydenta Miasta Łodzi

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian