Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Wigilii

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2594/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian