Protokół z posiedzenia Kapituły ds. przyznawania wyróżnienia Prezydenta Miasta Łodzi „Mecenas łódzkiej kultury”

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza protokół z posiedzenia Kapituły ds. przyznawania wyróżnienia Prezydenta Miasta Łodzi „Mecenas łódzkiej kultury”. Komisja powołana została zarządzeniem 7533/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia wyróżnień Prezydenta Miasta Łodzi „Mecenas łódzkiej kultury” i powołania Kapituły ds. przyznawania wyróżnień „Mecenas łódzkiej kultury”.


Metryka strony i historia zmian