Wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. zakup „zielonej energii elektrycznej” wytworzonej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby uczestników łódzkiej grupy zakupowej w formule ppa wraz z usługą bilansowania handlowego


Metryka strony i historia zmian