Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy alei Pasjonistów 18 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 15 lat, w drodze bezprzetargowej

Publikacja od 18.06.2024 r. do 09.07.2024 r.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 18 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:

  • alei Pasjonistów 18, działki: nr: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 i 6/6, w obrębie B-42, o łącznej powierzchni  4934,00 m², KW LD1M/00029173/6, KW LD1M/00041136/5, KW LD1M/00122905/9,  KW LD1M/00029300/6;

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 15 lat, w drodze bezprzetargowej.


Metryka strony i historia zmian