Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 14 maja 2020 r. do 4 czerwca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Jarzynowej 26/28, część działki nr 315/11 w obrębie P-6 – KW nr LD1M/00304060/3 o powierzchni 1,47 m²,
 • ul. Kurczaki 133-317, część działki nr 625/7 w obrębie G-30 – KW nr LD1M/00160652/8 o powierzchni 17 m²,
 • ul. Henryka Rodakowskiego 1A, działka nr 23/14, 23/12, 23/9 w obrębie G-6 – KW nr LD1M/00017887/7 o łącznej powierzchni 3 721 m²,
 • ul. gen Jarosława Dąbrowskiego bez numeru, działka nr 1/8 w obrębie G-6 – KW nr LD1M/00017887/7 o powierzchni 100 m²,
 • ul. gen. Stanisława Maczka 35, działka nr 83/27 w obrębie P-31, KW nr LD1M/00332424/8, o powierzchni 18 m2,
 • ul. gen. Stanisława Maczka 35, działka nr 94/3 w obrębie P-31, KW nr LD1M/00332424/8 , o powierzchni 223 m2
 • ul. gen. Stanisława Maczka 35, działka nr 95/9 w obrębie P-31, KW nr LD1M/00332424/8o powierzchni 32 m2,
 • ul. gen. Stanisława Maczka 35, działka nr 98 w obrębie P-31, KW nr D1M/00332424/8 o powierzchni 354 m2,
 • ul. gen. Stanisława Maczka 35, działka nr 99/4 w obrębie P-31, KW nr LD1M/00332424/8, o powierzchni 7.965 m2
 • ul. gen. Stanisława Maczka 35, działka nr 95/12 w obrębie P-31, KW nr LD1M/00299631/8 o powierzchni 11.701 m2,
 • ul. gen. Stanisława Maczka 35, działka nr 83/23 w obrębie P-31, KW nr LD1M/00170730/2 o powierzchni 586 m2
 • ul. gen. Stanisława Maczka 35, działka nr 84/13 w obrębie P-31, KW nr LD1M/00066115/3 o powierzchni 13.696 m2
 • ul. Laskowickiej 137, część działki nr 42/6 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00132030/7, o powierzchni 672 m2,
 • ul. Laskowickiej 138, działka nr 92 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00132191/3 o powierzchni 1950 m2 ,
 • ul. Laskowickiej 138a, działka nr 91 w obrębie P-34 , KW nr LD1M/00133369/9 o powierzchni 125 m2, ,
 • ul. Pienistej 120, część działki nr 17 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00042887/1, o powierzchni 122 m2,
 • ul. Pienistej 120, część działki nr 16/2 w obrębie P-34, KW nr M/00188120/2, o powierzchni 201 m2,
 • ul. Pienistej 116, część działki nr 18/1 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00042716/2, o powierzchni 105 m2,
 • ul. Pienistej 116, działka nr 18/2 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00042716/2, o powierzchni 62 m2,
 • ul. Pienistej 114, część działki nr 19/12 w obrębie P-34, KW nr LD1M/0043112/5, o powierzchni 23 m2,
 • ul. Pienistej 114, działka nr 19/13 w obrębie P-34, KW nr LD1M/0043112/5, o powierzchni 76 m2,
 • ul. Pienistej 114, część działki nr 19/14 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00046516/8, o powierzchni 12 m2,
 • ul. Pienistej 114, działka nr 19/15 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00046516/8, o powierzchni 105 m2,
 • ul. Pienistej 112, część działki nr 20/5 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00141312/4, o powierzchni 3 m2,
 • ul. Pienistej 112, działka nr 20/6 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00141312/4, o powierzchni 406 m2,
 • ul. Pienistej 110, działka nr 22/5 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00043469/2, o powierzchni 593 m2,
 • ul. Pienistej 108, działka nr 23/2 w obrębie P-34, KW nr LD1M/0046241/9, o powierzchni 955 m2,
 • ul. Pienistej 106, działka nr 24/5 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00141312/4, o powierzchni 605 m2,
 • ul. Pienistej 102, działka nr 25/7 w obrębie P-34, KW LD1M/00132377/1, o powierzchni 414 m2,
 • ul. Pienistej 100, działka nr 26/6 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00132373/3, o powierzchni 438 m2,
 • ul. Pienistej 98, działka nr 30/13 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00132375/7, o powierzchni 939 m2,
 • ul. Pienistej 74, działka nr 41/9 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00133369/9, o powierzchni 1.954 m2,
 • ul. gen. Stanisława Maczka bez numeru, działka nr 30/15 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00182959/0, o powierzchni 1012 m2,
 • ul. gen. Stanisława Maczka bez numeru, działka nr 31/8 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00188341/7, o powierzchni 1.892 m2,
 • ul. Pienistej bez numeru, działka nr 29/6 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00188340/0, o powierzchni 776 m2,
 • ul. Pienistej bez numeru, działka nr 30/11 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00118584/1, o powierzchni 50 m2,
 • ul. Laskowickiej 155, działka nr 68 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00058388/8, o powierzchni 3.206 m2,
 • ul. Laskowickiej 157, część działki nr 67 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00149942/5, o powierzchni 975 m2,
 • ul. gen. Stanisława Maczka bez numeru działka nr 32/5 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00043365/3, o powierzchni 2.150 m2,
 • ul. gen. Stanisława Maczka bez numeru działka nr 32/6 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00043365/3, o powierzchni 84 m2,
 • ul. gen. Stanisława Maczka bez numeru działka nr 33/5 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00045653/3, o powierzchni 1.730 m2,
 • ul. gen. Stanisława Maczka bez numeru działka nr 33/6 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00045653/3, o powierzchni 193 m2 ,
 • ul. gen. Stanisława Maczka bez numeru część działki nr 56 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00339775/2, o powierzchni 764 m2,
 • ul. gen. Stanisława Maczka bez numeru część działki nr 72/4 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00339775/2, o powierzchni 927 m2,
 • ul. Laskowickiej 118 działka nr 100/4 w obrębie P-34, KW nr LD1M/00121845/3, o powierzchni 36 m2
 • ul. Dennej bez numeru część działki nr 198/3 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00198299/0, o powierzchni 1014 m2
 • ul. Dennej bez numeru część działki nr 201/3 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00198299/0, o powierzchni 168 m2,
 • ul. Dennej bez numeru część działki nr 202/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00198299/0, o powierzchni 2577 m2,
 • ul. Dennej bez numeru część działki nr 202/3 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00198299/0, o powierzchni 6739 m2,
 • ul. Dennej bez numeru działka nr 198/6 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00249754/1, o powierzchni 8375 m2,
 • ul. Dennej bez numeru działka nr 201/5 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00249754/1, o powierzchni 157 m2,
 • ul. Dennej bez numeru działka nr 227/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00082129/2, o powierzchni 558 m2,
 • ul. Dennej bez numeru działka nr 228/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00076490/8, o powierzchni 559 m2,
 • ul. Dennej bez numeru działka nr 229/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00065640/5, o powierzchni 2047 m2,
 • ul. Dennej bez numeru działka nr 230/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00278670/0, o powierzchni 536 m2,
 • ul. Dennej 68/70 działka nr 203/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00249754/1, o powierzchni 3374 m2,
 • ul. Dennej 68/70 działka nr 204/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00249754/1, o powierzchni 2963 m2,
 • ul. Dennej 68/70 działka nr 205/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00249754/1, o powierzchni 3218 m2,
 • ul. Dennej 111 część działki nr 226 w obrębie P-35, KW nr LD1M/170162/9, o powierzchni 376 m2,
 • ul. Laskowickiej bez numeru działka nr 235/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00043975/2, o powierzchni 1256 m2,
 • ul. Laskowickiej bez numeru część działki nr 294 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00206332/4, o powierzchni 1.471 m2,
 • ul. Laskowickiej bez numeru część działki nr 279/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00046985/6, o powierzchni 14 m2,
 • ul. Laskowickiej bez numeru część działki nr 280/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00046985/6, o powierzchni 527 m2,
 • ul. Laskowickiej bez numeru część działki nr 284/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00038023/6, o powierzchni 780 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru działka nr 208/15 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00294218/2, o powierzchni 6.031 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru część działki nr 272/13 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00272315/2, o powierzchni 51 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru część działki nr 288/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00271828/4, o powierzchni 771 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru działka nr 316/4 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00037140/5, o powierzchni 1.142 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru działka nr 266/3 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00077483/3, o powierzchni 265 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru działka nr 267/3 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00086758/8, o powierzchni 364 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru działka nr 270/3 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00086758/8, o powierzchni 812 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru działka nr 268/3 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00037738/4, o powierzchni 548 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru działka nr 271/3 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00129997/9, o powierzchni 1000 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru działka nr 272/8 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00123742/5, o powierzchni 360 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru część działki nr 274/5 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00108469/6, o powierzchni 426 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 107 działka nr 237/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00249754/1, o powierzchni 2.334 m2,
 • ul. Laskowicka 66 działka nr 238/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00037140/5, o powierzchni 365 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 113 część działki nr 314/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00042985/8, o powierzchni 1.854 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 115 część działki nr 313/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00110982/5, o powierzchni 1.697 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 117 część działki nr 312/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00046985/6, o powierzchni 1.825 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 119 część działki nr 311/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00046985/6, o powierzchni 1.810 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 123 część działki nr 308/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00189721/2, o powierzchni 1.067 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 123 część działki nr 309/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00198284/2, o powierzchni 1.062 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 125 część działki nr 307/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00051560/9, o powierzchni 1.745 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 127 część działki nr 306/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00063959/0, o powierzchni 1.052 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 127 część działki nr 305/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00148131/0, o powierzchni 1.069 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 129 działka nr 304/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00037738/4, o powierzchni 1.035 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 129 działka nr 236/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00249754/1, o powierzchni 935 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 129a, działka nr 303/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00037738/4, o powierzchni 985 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 131 działka nr 302/4 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00249754/1, o powierzchni 973 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 135 działka nr 315/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00249754/1, o powierzchni 1.512 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 135 działka nr 295/3 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00249754/1, o powierzchni 600 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 145 część działki nr 310/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00190353/1, o powierzchni 1.852 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 149 część działki nr 280/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00046985/6, o powierzchni 1.461 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 151 część działki nr 279/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00046985/6, o powierzchni 1.973 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 153 część działki nr 277 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00147369/0, o powierzchni 1.901 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 155 działka nr 276/3 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00086758/8, o powierzchni 346 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 155 część działki nr 276/4 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00086758/8, o powierzchni 1.465 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 157 część działki nr 273/7 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00272314/5, o powierzchni 238 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 157 działka nr 273/3 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00086758/8, o powierzchni 571 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 157 działka nr 274/3 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00108469/6, o powierzchni 412 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 161 działka nr 301/4 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00249754/1, o powierzchni 1.041 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 163 działka nr 296/4 w obrębie P-35, , KW nr LD1M/00249754/1, o powierzchni 2.130 m2
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 167 część działki nr 290/4 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00192255/8, o powierzchni 2.310 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 169 działka nr 289/3 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00272314/5, o powierzchni 1454 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 171 część działki nr 286/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00037140/5, o powierzchni 2.293 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 173 część działki nr 285 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00191623/2, o powierzchni 2.245 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 175 część działki nr 284/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00038023/6, o powierzchni 1.410 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 177 część działki nr 283/1 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00044822/2, o powierzchni 698 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego 177 część działki nr 283/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00044822/2, o powierzchni 1.543 m2,
 • ul. Pienistej bez numeru działka nr 272/5 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00045654/0, o powierzchni 393 m2,
 • ul. Pienistej bez numeru część działki nr 272/9 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00045654/0, o powierzchni 6 m2,
 • ul. bez nazwy działka nr 317/4 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00332423/1, o powierzchni 343 m2,
 • przy Lotnisku Lublinek część działki nr 1/5 w obrębie G-21, brak księgi wieczystej, o powierzchni 165 m2,
 • przy Lotnisku Lublinek, działka nr 1/20 w obrębie G-21, brak księgi wieczystej, o powierzchni 14 m2,
 • przy Lotnisku Lublinek działka nr 2/6 w obrębie G-21, brak księgi wieczystej, o powierzchni 1.223 m2,
 • przy Lotnisku Lublinek działka nr 2/46 w obrębie G-21, brak księgi wieczystej, o powierzchni 618 m2,
 • przy Lotnisku Lublinek działka nr 2/58 w obrębie G-21, brak księgi wieczystej, o powierzchni 736 m2,
 • ul. Pilskiej 7 działka nr 4/5 w obrębie G-22, KW nr LD1M/00086758/8, o powierzchni 1.774 m2,
 • ul. Pilskiej 7 część działki nr 4/8 w obrębie G-22, KW nr LD1M/00086758/8, o powierzchni 4 m2,
 • ul. Pilskiej 9 działka nr 2/3 w obrębie G-22, KW nr LD1M/00131603/8, o powierzchni 805 m2
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru część działki nr 484/2 w obrębie G-22, KW nr LD1M/00045402/9, o powierzchni 9 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru działka nr 4/7 w obrębie G-22, KW nr LD1M/00086758/8, o powierzchni 7 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru działka nr 1/25 w obrębie G-22, KW nr LD1M/00339764/2, o powierzchni 394 m2,
 • ul. gen. I. Prądzyńskiego bez numeru działka nr 1/26 w obrębie G-22, KW nr LD1M/00339764/2, o powierzchni 133 m2,
 • ul. bez nazwy działka nr 555/3 w obrębie G-53, KW nr LD1M/00339772/1, o powierzchni 3.008 m2,
 • rzece Ner część działki nr 476/2 w obrębie G-53, KW nr LD1M/00168665/8, o powierzchni 1.127 m2,
 • ul. Brzezińskiej bez numeru część działki nr 290/54 w obrębie W-45, KW nr LD1M/00097393/1 o powierzchni 4560 m2.

 przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (14.05.2020 09:08)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (14.05.2020 09:08)

Informację opracował(a): Marcin Smyczek (11.05.2020)

Źródło: Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 65