Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Milionowej, al. Śmigłego-Rydza i ul. Gołębiej, ul. Limanowskiego, Placu 4 Czerwca 1989 roku, ul. Spornej, ul. Uniejowskiej, ul. Liściastej, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej oraz położonych przy: ul. Sobolowej, ul. Sołeckiej, ul. Strykowskiej, ul. Zmiennej, ul. Pomorskiej, ul. Sianokosy, ul. Limanowskiego, ul. Piołunowej, ul. Franciszkańskiej, ul. Rysowniczej i ul. Sukienniczej, Parku Staromiejskim, przeznaczonych do udostępnienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 07 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Milionowej 84a i Milionowej bez numeru, działka nr 634/17 oraz części działek nr 634/12, 634/14, 400/114, 400/115, 400/153 w obrębie W-21 – o łącznej powierzchni 176,00 m²,
 • al. Śmigłego-Rydza 3 i ul. Gołębiej bez numeru, część działki nr 152/40 w obrębie W-25 – o powierzchni 26,00 m²,
 • ul. Limanowskiego 153, część działki nr 123 w obrębie B-29 – o  powierzchni 24,00 m²,
 • Placu 4 Czerwca 1989 roku, części działek nr 477/3, 478 w obrębie S-6 – o łącznej powierzchni 155,50 m²,
 • ul. Spornej bez numeru, część działki nr 188/55 w obrębie B-50 – o powierzchni 68,00 m²,
 • ul. Uniejowskiej 8 i Uniejowskiej bez numeru, części działek nr 27/11, 27/10 w obrębie B-44 – o łącznej powierzchni 295,00 m²,
 • ul. Liściastej 182, część działki nr 107 w obrębie B-3 – o powierzchni 16988,00 m²,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,

 • ul. Sobolowej 1, część działki nr 25/2 w obrębie W-27 – o powierzchni 0,07 m²,
 • ul. Sołeckiej 7, część działki nr 100 w obrębie W-18 – o powierzchni 3,00 m²,
 • ul. Strykowskiej 10/18, Strykowskiej bez numeru, Zmiennej 19 i Zmiennej bez numeru, części działek nr 14/5, 16/2, 16/10, 14/6 w obrębie B-51 oraz części działek nr 239/9, 236/5, 236/14 w obrębie B-50 – o łącznej powierzchni 399,40 m²,
 • ul. Pomorskiej 89, część działki nr 53/6 w obrębie S-2 – o  powierzchni 9,40 m²,
 • ul. Sianokosy bez numeru, części działek nr 11/7, 14/1 w obrębie B-1 oraz części działek nr 4/2, 2 w obrębie B-3 – o łącznej powierzchni 225,70 m²,
 • ul. Limanowskiego bez numeru, część działki nr 372/1 w obrębie B-28 – o  powierzchni 4,72 m²,
 • ul. Piołunowej 3, część działki nr 168/6 w obrębie B-7 – o powierzchni 0,165 m²,
 • ul. Franciszkańskiej 131C i Franciszkańskiej bez numeru, części działek nr 495/113, 495/335, 495/333 w obrębie B-49 – o łącznej powierzchni 47,35 m²,
 • ul. Rysowniczej 45B, Rysowniczej 39/45 i Sukienniczej 9, części działek nr 318/70, 318/105 w obrębie B-49 – o łącznej powierzchni 1,90 m²,
 • Parku Staromiejskim, części działek nr 412/35, 412/20, 412/22, 412/23 w obrębie B-47 – o łącznej powierzchni 145,50 m²,

przeznaczonych do udostępnienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.


Metryka strony i historia zmian