Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, przeznaczonej do zbycia na rzecz osób fizycznych, położonej przy ul. Przemysłowej 48A

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że wywieszony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi wykaz stanowiący załącznik do: 
- Zarządzenia Nr 2070/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz osób fizycznych nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Przemysłowej 48A oraz ogłoszenia jej wykazu.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 18.09.2019 r. do dnia 8.10.2019 r.

Treść wykazu >>>


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (18.09.2019 09:58)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (18.09.2019 13:33)

Informację opracował(a): Alina Krukowska (16.09.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 214