Wykaz nieruchomości, w której udział Miasta Łodzi we współwłasności przeznaczony jest do sprzedaży, położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 137

Publikacja od 20.07.2022 r. do 10.08.2022 r.


Metryka strony i historia zmian