Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 17 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Bolesława Limanowskiego 215 (część działki nr 124 w obrębie B-31) o powierzchni 314 m2,
 • ul. Aleksandrowskiej bez numeru (część działki nr 101/4 w obrębie B-38) o powierzchni 57m2,
 • ul. Nowe Sady 55 (działka nr 74 w obrębie P-36) o powierzchni 257 m2,
 • ul. Ziołowej 4B (część działki nr 171/27 w obrębie B-7) o powierzchni 22 m2,
 • ul. Marcina Kasprzaka bez numeru (części działek nr 129/45, nr 129/46 oraz nr 129/47 w obrębie P-7) o łącznej powierzchni 142,5 m2,
 • ul. Urzędniczej 8 (część działki nr 485/2 w obrębie B-28)  o powierzchni 20 m2,
 • ul. Stefana Żeromskiego 95 (części działki nr 90  w obrębie P-20) o łącznej powierzchni 56 m2,
 • al. Śmigłego-Rydza 3 ul. Gołębia bez numeru (części działki nr 152/40 w obrębie W-25) o łącznej powierzchni 35 m2,
 • ul. Pomorskiej 136 (części działki nr 38/3 w obrębie S-3) o  powierzchni 19 m2,
 • ul. Wielkopolskiej 64A (część działki nr 75/33 w obrębie B-44) o powierzchni 41,60 m2,
 • ul. Dostawczej 6 (część działek nr 132/94, nr 132/102, nr 132/103, nr 132/97, nr 132/105 w obrębie W-31) o  łącznej powierzchni 13212,66 m2 ,
 • ul. Srebrzyńskiej 11/15 (część działki nr 391/7 w obrębie P-7) o powierzchni 11 m2 ,
 • ul. Głogowskiej bez numeru (działki nr 140/1 i nr 140/2   w obrębie G-11) o  łącznej powierzchni  757 m2,
 • ul. Scaleniowej bez numeru (działka nr 458/2 w obrębie G- 42) o  powierzchni 1375 m2,
 • ul. Juliana Ejsmonda 3 (część działki nr 250/2 w obrębie G-17) o  powierzchni 300 m2,
 • ul. Obszernej 51 (część działki nr 721 w obrębie G-27) o  powierzchni 823 m2,
 • ul. Ludwika Zamenhofa bez numeru (działka nr 325/5 w obrębie S-6) o powierzchni 212 m2,
 • ul. Nowy Józefów 40 (działka nr 20 w obrębie P-38) o  powierzchni 2 921 m2,
 • ul. płk. Jana Kilińskiego 136 (część działki nr 15/8 w obrębie W-25) o powierzchni 700 m2,
 • ul. Henryka Wieniawskiego bez numeru(działki nr 79/1 oraz 79/31 w obrębie G-1) o łącznej powierzchni 121 m2,
 • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 263  (działka nr 217/158 w obrębie G-7) o powierzchni 698 m2,
 • ul. Ziomkowej 1 (działki nr 152/16 w obrębie G-7) o powierzchni 483 m2,
 • al. Adama Mickiewicza bez numeru (działka nr 41/28, działka 41/42 oraz działka nr 41/40 w obrębie P-28) o łącznej  powierzchni  514 m2,
 • ul. Stefana Żeromskiego bez numeru (działka nr 256/32 w obrębie P-20) o łącznej powierzchni 186 m2,
 • ul. Bajecznej 1 (działka nr 82/3 w obrębie G-44) o powierzchni 28 m2,
 • ul. Bajecznej 3 (działka nr 82/4 w obrębie G-44) o powierzchni 23  m2,
 • ul. Bajecznej 11 (działka nr 82/8 w obrębie G-44) o powierzchni 24 m2,
 • ul. Bajecznej 13 (działka nr 82/9 w obrębie G-44) o powierzchni 23 m2,
 • ul. Bajecznej 15 (działka nr 82/10 w obrębie G-44) o łącznej powierzchni 23 m2,
 • ul. Dalekiej 11 (działki nr 82/24 i nr 579/26 w obrębie G-44) o łącznej powierzchni 141 m2,
 • ul. Dalekiej bez numeru (działka nr 579/27 w obrębie G-44) o powierzchni 2 m2,
 • ul. Pienistej bez numeru (część działki nr 46 w obrębie P-35) o powierzchni 539 m2,
 • ul. ks. Jana Długosza bez numeru (część działki nr 27/2 w obrębie P-7) o powierzchni 7,70 m2,
 • ul. Hipoteczna bez numeru (część działki nr 210/1 w obrębie B-29) o powierzchni 29 m2,
 • ul. Fabryczna 21 (część działki nr 87/2 w obrębie W-25) o powierzchni 109,40 m2
 • ul. Popowskiego bez numeru i al. Piłsudskiego bez numeru (część działki nr 103/32 w obrębie W-25) o powierzchni 14,30 m2
 • ul. Tymienieckiego bez numeru (część działki nr 96/10 w obrębie W-25) o powierzchni 1 m2
 • ul. Milionowej 22, Milionowej 105/107 oraz Milionowej bez numeru (część działki nr 140/5 w obrębie W-26 oraz część działek  nr 96/1 i nr 1/68 w obrębie W-28) o łącznej  powierzchni 36,50 m2
 • ul. Tymienieckiego 7 (działka nr 158/17 w obrębie W-25) o powierzchni 1922 m2

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (17.06.2020 08:55)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (17.06.2020 09:00)

Informację opracował(a): Elżbieta Patalas (10.06.2020)

Źródło: Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 96