Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Słowiańskiej, ul. Marcina Kasprzaka, ul. Michała Ossowskiego, ul. Cieszyńskiej, ul. Stefana Rogozińskiego, ul. Poli Gojawiczyńskiej, ul. Podgórnej, Gościmowicach Drugich, ul. Wólczańskiej, ul. Azaliowej, ul. Pustej, ul. Balonowej, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej oraz położonych przy: ul. Gimnastycznej, ul. Podmiejskiej, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Ludomira Różyckiego, ul. Alojzego Felińskiego, ul. Gimnastycznej, ul. ks. Jana Długosza, ul. Zygmunta Lorentza, przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od  12 czerwca 2024 r. do 02 lipca 2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Słowiańskiej 21/23, w obrębie G-4, część działki numer 73/2, o powierzchni 18 m2,
 • ul. Marcina Kasprzaka 64B, w obrębie P-7, część działki numer 129/26, o powierzchni 13 m2,
 • ul. Michała Ossowskiego bez numeru, w obrębie P-7, część działki numer 129/50 , o powierzchni 11 m2,
 • ul. Cieszyńskiej 41, w obrębie G-10, części działki nr 4/66 o łącznej powierzchni 84 m2,
 • ul. Cieszyńskiej 18/20 i Stefana Rogozińskiego 17, 21, i 23, w obrębie G-10, część działki nr 8/21  o łącznej powierzchni 56 m2,
 • ul. Poli Gojawiczyńskiej 1/3,  w obrębie G-17, działka nr 159/7 o powierzchni 7 m2,
 • ul. Podgórnej 59B i 59C,  w obrębie G-15, działka nr 86/40 i część działki nr 86/38 o łącznej powierzchni 304 m2,
 • Gościmowicach Drugich 62, w obrębie  Gościmowice I Gmina Moszczenica, działki nr 76/2, 118/3, o łącznej powierzchni 6144 m2,
 • ul. Wólczańskiej bez numeru, w obrębie G-3, część działki nr 1/4 o powierzchni 260 m2,
 • ul. Azaliowej 5A, w obrębie P-6, działka nr 42/4 o powierzchni 98 m2,
 • ul. Pustej 13, w obrębie G-22, działka nr 124/2 o powierzchni 360 m2,
 • ul. Balonowej 44, w obrębie P-24, część działki nr 361/4 o powierzchni 400 m2

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej oraz:

 • ul. Gimnastycznej bez numeru, w obrębie P-23, część działki nr 1756/5 o powierzchni 20 m2,
 • ul.  Podmiejskiej bez numeru, w obrębie G-14, część działki nr 158 o powierzchni 37 m2,
 • ul. Stefana Żeromskiego 54, w obrębie P – 19, część działki nr 240 o powierzchni 1555 m2,
 • ul. Ludomira Różyckiego 25, w obrębie G- 2, części działki nr 59/1 o łącznej powierzchni 462 m2,
 • ul. Alojzego Felińskiego bez numeru, w obrębie G – 17, części działki nr 267/115 o łącznej powierzchni 72 m2,
 • ul. Gimnastycznej bez numeru, w obrębie P-23, część działki nr 1759/7 o powierzchni 7,8 m2
 • ul. ks. Jana Długosza bez numeru, w obrębie P-7, część działki nr 209/20 o powierzchni 48,92 m2
 • ul. Zygmunta Lorentza bez numeru, w obrębie P-7, część działki nr 210/31 o powierzchni 125,85 m2

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.


Metryka strony i historia zmian