Wyniki naboru wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki naboru wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach naboru wniosków znajduje się na końcu ogłoszenia)


Metryka strony i historia zmian