Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian