Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia).


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (26.06.2020 09:02)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (26.06.2020 09:02)

Informację opracował(a): Anna Wasiak (25.06.2020)

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 24