XII edycja stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

XII edycja stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza XII edycję stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi. O stypendia mogą wnioskować studenci I roku studiów stacjonarnych łódzkich uczelni będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych.

Nabór wniosków do programu stypendialnego potrwa od 20 czerwca do 20 września 2022.

Więcej informacji o stypendiach Prezydenta Miasta Łodzi jest dostępnych na stronie Młodzi w Łodzi, w zakładce stypendia Miasta Łodzi https://mlodziwlodzi.pl/stypendium-prezydenta-miasta-lodzi/

Zarządzenie Nr 1275/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia XII edycji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi i powołania Komisji Stypendialnej do dokonania oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.


Metryka strony i historia zmian