XIV edycja stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

XIV edycja stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza XIV edycję stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi. O stypendia mogą wnioskować studenci I roku studiów stacjonarnych łódzkich uczelni będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych.

Nabór wniosków do programu stypendialnego potrwa od 17 czerwca do 20 września 2024.

Więcej informacji o stypendiach Prezydenta Miasta Łodzi jest dostępnych na stronie Młodzi w Łodzi, w zakładce stypendia Miasta Łodzi https://mlodziwlodzi.pl/stypendium-prezydenta-miasta-lodzi/.

Zarządzenie Nr 1145/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia XIV edycji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi i powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.


Metryka strony i historia zmian