Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bieganowska Kinga

poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne specjalistyczne

Bielawska-Adamczyk Agnieszka

Centrum Rehablilitacyjno-Opiekuńcze

Bielecka Ewa

Dyrektor Podstawowej Szkoły Muzycznej

Biernacka Małgorzata Beata

Powiatowy Urząd Pracy

Biernacka Beata

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bill - Bielecka Beata

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bill - Bielecki Dariusz Andrzej

Ośrodki i Domy Kultury

Bilski Dobrosław

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Biniek Bożena

Centrum Świadczeń Socjalnych

Bińkowska Aneta

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Bińkowska Katarzyna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bińkowska Jadwiga

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bińkowski Maciej

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Bladowska-Kozdój Agnieszka

Centrum Świadczeń Socjalnych

Bledziewska Aleksandra

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Blomberg Sylwia

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Błaszczyk Krzysztof

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Błaszczyk Karolina

prezes zarządu spółki

Błaszczyk-Skalska Joanna