Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

prezes zarządu spółki

Błoch Ryszard

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bodnar Wiesława

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bogołębska Monika

Centrum Świadczeń Socjalnych

Bogusz Mateusz

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Boguta Jolanta

Powiatowy Urząd Pracy

Bohdziewicz Grażyna Urszula

p.o. dyrektora

Bolimowska Grażyna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bolińska Joanna

Miejskie Muzea i Galerie

Bomanowska Marzena

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bonisławska Aleksandra Wiesława

Centrum Informacji Turystycznej

Bonisławski Ryszard Wiesław

Dyrektor Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Borkowski Mieczysław Stefan