Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Gajecka Małgorzata

poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne specjalistyczne

Gajewska - Banasiak Jolanta

Powiatowy Urząd Pracy

Galus Agnieszka

Centrum Świadczeń Socjalnych

Gałka Aneta

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Gandziarski Tomasz Michał

Centrum Świadczeń Socjalnych

Ganiszewska Marzena

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Garbacz Agnieszka

Centrum Świadczeń Socjalnych

Gaworska Renata

Centrum Świadczeń Socjalnych

Gawrońska Anna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Gawrońska Anna

Powiatowy Urząd Pracy

Gawroński Konrad

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Gawrysiak Olga

Powiatowy Urząd Pracy

Gąciarek Robert Adam

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Gąsiorek Krzysztof

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Gębora Agnieszka

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Giejba Maria Danuta

Dyrektor Gimnazjum

Gielec Małgorzata

Dyrektor Gimnazjum

Giełzak Maria

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Giemza Barbara

Ośrodki i Domy Kultury

Gierula Artur