Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Powiatowy Urząd Pracy

Góska Edyta

Centrum Świadczeń Socjalnych

Grabowska Agnieszka Ewa

Powiatowy Urząd Pracy

Grabowska Anna

Centrum Świadczeń Socjalnych

Graczyk Aleksandra

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Graczyk-Borusławska Iwona

Dyrektor Gimnazjum

Grala Jolanta

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Granatowska Karolina

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Granatowski Sławomir

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Graszka Agnieszka

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Grębowski Zbigniew

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Grochal Krzysztof

Centrum Świadczeń Socjalnych

Grochulska Marta

Powiatowy Urząd Pracy

Grodecka Monika

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Gromski Marek

Powiatowy Urząd Pracy

Grosicka Małgorzata Izabela

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Grunert Anna Teresa

Dyrektor Centrum Zajęć Pozaszkolnych

Gruszczyński Andrzej

zastępca dyrektora

Gruza Witold